Bezpieczne inwestowanie w bankach

Banki jak mantrę powtarzają informację, że depozyty u nich złożone są bezpieczne, bo są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ale tak naprawdę wielu klientów nie do końca wie, co to znaczy, czym właściwie ów fundusz jest i co to dla nich w ogóle znaczy. Postaramy się choć trochę przybliżyć Wam tę kwestię.

Gwarancje bankowe pozwalają klientom spać spokojnie. W razie upadku banku można liczyć na odzyskanie co najmniej równowartości 100 tys. euro. BFG gwarantuje środki pieniężne zdeponowane na rachunkach i depozytach bankowych (złotowych i walutowych) do równowartości 100 tys. euro w 100 procentach, co oznacza, że w przypadku upadku banku klient odzyska 100 proc. swoich środków jeśli miał w danym banku do 100 tys. euro lub co najmniej 100 tys. euro jeśli kwota zdeponowana była wyższa.

100 tys. euro lub więcej

Warto jednak znać kilka dodatkowych zasad, które wpływają na ewentualną wypłaconą kwotę. Równowartość 100 tys. euro (liczy się średni kurs NBP z dnia upadłości banku) dotyczy depozytów jednej osoby w danym banku. Czyli jeśli mamy rachunek wspólny ze współmałżonkiem, to gwarantowana kwota w danym banku wynosi już maksymalnie równowartość 200 tys. euro.

100 tys. euro dotyczy depozytów w danym banku, czyli mając pieniądze rozłożone w kilku instytucjach zwiększamy swoje bezpieczeństwo. Oczywiście nie jest tak, że w razie upadku banku nie mamy szans na odzyskanie pieniędzy ponad wartość wskazaną przez BFG. Ale to już nastąpi w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego.

20 dni na wypłatę

Ważną informacją dla klientów jest to, że gwarancja BFG nie dotyczy środków zdeponowanych w bankach m.in. przez Skarb Państwa, banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeniowe i parę innych instytucji. Te osoby, które w upadłym banku miały także kredyt, otrzymają środki pomniejszone o wartość zobowiązań, a wypłata powinna nastąpić w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wiemy już, jak, kiedy i komu BFG wypłaca środki. Warto jeszcze sprawdzić, skąd bierze on pieniądze. Źródłem finansowania BFG są głównie składki od banków objętych gwarancjami, ale także m.in. dochody z pożyczek udzielanych przez Fundusz, czy środki z dotacji budżetowych lub pomocy zagranicznej. Stabilność polskiego systemu bankowego sprawia, że pomoc BFG nie była jak dotąd zbyt często potrzebna. Ostatni raz bank komercyjny upadł 12 lat temu.

One thought on “Bezpieczne inwestowanie w bankach

  1. Do upadku banku możemy doprowadzić sami.
    Gdybyśmy my wszyscy klienci banku wypłacili pieniądze w jednym momencie, okazałoby się, że ich tam nie ma. UPss

    Jest wiele możliwości inwestowania swoich pieniędzy, jednak w razie utraty ich wszystkich dobrze jest mieć wypracowany dochód pasywny z drugiej pracy.

    Niektórzy ludzie ograniczają się do jednej pracy i to w kraju w którym mieszkają. A nikt nie powiedział, że nie można współpracować z wieloma firmami z obcych krajów i zarabiać w różnych walutach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>