W poszukiwaniu zysków: obligacje korporacyjne

W poszukiwaniu zysków obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to ciekawe rozwiązanie dla osób gotowych podjąć trochę ryzyka w zamian za zyski znacząco wyższe od bankowych lokat czy obligacji skarbowych.

Ale standardowo dostępne na rynku obligacje korporacyjne mają poważne ograniczenie w postaci dość wysokiej minimalnej kwoty inwestycji. W niektórych emisjach kwota ta wynosić może nawet i 100 tys. zł lub więcej, kilkadziesiąt tysięcy zł nie jest rzadkością. Takie kwoty wykluczają z uczestnictwa w rynku drobnych inwestorów, dla których wyłożenie 100 tys. zł na jedną inwestycję jest po prostu niemożliwe.

Ale rynek nie znosi próżni i wymyślono antidotum na ten problem. To produkty inwestycyjne, dzięki którym nawet przeciętny kowalski może czerpać korzyści z rynku obligacji korporacyjnych. Jedno z takich rozwiązań znajdziecie w Getin Banku, to inwestycja Obligacje Korporacyjne Plus II.

Zgodnie z zasadami fundusz może od 50 do 100 proc. środków lokować w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacyjnych, bankowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz pochodne i ETF-y. Pozostałe pieniądze (wszak na w/w trafia od 50 do 100 proc. środków) lokowane są w środki pieniężne oraz w depozyty bankowe, z zastrzeżeniem jednak, że bankowe lokaty nie mogą być dłuższe niż trzymiesięczne.

Wybierając Obligacje Korporacyjne Plus II otrzymujemy dostęp do szerokiej palety instrumentów finansowych, które dają szansę na wygenerowanie zysku wyższego niż odsetki z lokaty, przy zachowaniu ograniczonego ryzyka. Ważne jednak, że nie jest to rozwiązanie tylko dla najbardziej zamożnych. Minimalna kwota inwestycji wynosi tu bowiem 5 tys. złotych.

 

stopka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>