Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Perspektywy wzrostu polskiej giełdy kuszą, by kupić jednostki funduszy inwestycyjnych lokujących w akcje. Ale jak to zrobić, by nie stracić pieniędzy?

Decyzja o czasie wejścia w inwestycję i wyborze odpowiedniego funduszu ma kluczowe znaczenie dla efektu naszej inwestycji, powinna być więc dokładnie przemyślana, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

1) Dywersyfikacja – i to dwutorowa. Z jednej strony warto podzielić pieniądze pomiędzy różne aktywa (np. lokaty, fundusze akcji, obligacje, produkty strukturyzowane, surowce itd.), ale z drugiej pamiętajmy, by dyweryfikować też instytucje, którym powierzamy swoje środki. W przypadku funduszy inwestycyjnych warto wybrać kilka najlepszych i i między nie podzielić pieniądze.

2) Rozsądek – nie ma co za bardzo „przeżywać” swojej inwestycji. Sprawdzanie notowań jednostek każdego dnia to tylko strata czasu i nerwów. Ale nie wolno też o pieniądzach zapominać: kontrola wyników raz na tydzień czy dwa to najlepsze rozwiązanie. Watro też sprawdzać ogólną sytuację towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z którym inwestujemy. Jeśli TFI ma problemy lub zmieniają się zarządzający funduszami, jest ryzyko, że w krótkim czasie pogorszą się wyniki.

3) Historyczne stopy zwrotu – tu znów mamy dwie strony medalu. Bo jedna to kwestia powtarzana jak mantra: by wybierając fundusz nie kierować się jego wynikami z przeszłości. Od czasu ich wygenerowania zapewne zmieniła się sytuacja na giełdzie, być może zmienił się zarządzający aktywami, a może i prezes TFI – wyniki z przeszłości będą więc zupełnie niemiarodajne. Ale z drugiej strony wyników nie wolno lekceważyć. Statystycznie rzecz ujmując wyniki historyczne nie wpływają na przyszłe, ale jednak odzwierciedlają umiejętności zespołu zarządzającego aktywami. Jeśli zarządzający się nie zmienili, a w poprzednich latach ich fundusze były lepsze od większości konkurencji, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że tak będzie i teraz

4) Lepszy nie znaczy zyskowny – na rynku możemy porównywać stopy zwrotu poszczególnych funduszy. Jedne wypadają lepiej, a inne gorzej. Ale zawsze istnieje ryzyko straty. Jeśli na giełdach będą duże spadki, nie ma na to rady, stracą wszystkie fundusze lokujące w akcje. I tu właśnie kwestia dobrego wyboru – jest duża szansa, że dobre fundusze stracą mniej.