Analiza fundamentalna, czyli spółki pod lupą

Podstawą analizy fundamentalnej jest twierdzenie, że wzrost zysku spółki prowadzi do wzrostu kursu jej akcji. Trzeba więc znaleźć takie spółki, których zyski będą rosły.

Inwestowanie na giełdzie to trudne zajęcie. Wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. Jedną z podstawowych umiejętności jakie należy posiąść, by zwiększyć swoje szanse na dobre wyniki jest analiza fundamentalna, czyli badanie fundamentów spółki, której akcje chcemy nabyć. Warto jednak pamiętać, by nie skupiać się tylko na emitencie, ale uwzględnić również jego bliższe i dalsze otoczenie biznesowe.

Analiza fundamentalna polega na rozłożeniu na czynniki pierwsze finansów spółki i przyjrzeniu się perspektyowm jej rozwoju z uwzględnieniem silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Badając otoczenie ekonomiczne firmy należy uwzględnić m.in. jej pozycję na rynku, ogólną sytuację sektora, w którym działa, ale także szersze aspekty, takie jak czynniki polityczne, wysokość stóp procentowych i perspektywy ich zmian oraz ogólną sytuację w gospodarce (punkt cyklu koniunkturalnego, w którym się znajduje).

Analizując samą spółkę trzeba patrzeć nie tylko na aktualne wyniki, ale i to, jak zmieniały się one w czasie. Chodzi o zidentyfikowanie trendu, bo jeśli wskaźniki spółki systematycznie się pogarszają to trzeba mieć się na baczności. Kluczowe będzie tu, jak szybko i w którą stronę zmieniają się przychody i zyski przedsiębiorstwa.

Im więcej parametrów spółki przeanalizujemy, tym lepiej. Oczywiście kluczowe są przychody i zyski, ale warto przyjrzeć się także zgromadzonemu kapitałowi, strukturze i zmianom zatrudnienia itd. Wszystkie wskaźniki dobrze jest porównać do spółek działających w tej samej lub podobnej branży. 

Aby analiza fundamentalna miała sens powinna obejmować okres dłuższy niż ostatni raport opublikowany przez spółkę. Minimalny okres, któremu należy się przyjrzeć to trzy lata, dobrze spojrzeć jeszcze kilka lat wstecz, by jak najlepiej poznać spółkę i to, jak zachowuje się w różnych warunkach ekonomicznych.