Inwestowanie na giełdzie – wyjaśniamy trudne pojęcia

3_pojecia_giełda

Dzisiaj odczarowujemy trzy pojęcia związane z giełdą – dywidendę, krótką sprzedaż i prawa do aukcji. Dla wszystkich, dla których inwestowanie na giełdzie wydaje się czarną magią!

Dywidenda – część zysku spółki przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy. Decyzja o wypłacie dywidendy zostaje podjęta na walnym zgromadzeniu, na dywidendę można przeznaczyć całość lub część zysku. Dywidenda jest alternatywą dla reinwestowania zysku w rozwój spółki, stąd firmy, która mają duże potrzeby inwestycyjne rzadko wypłacają dywidendy. Tradycja wypłacania dywidendy jest jedną z przyczyn, dla których inwestorzy kupują akcje danej spółki, dywidenda pozwala powiem czerpać korzyści z samego posiadania udziałów, bez ich sprzedaży.

Krótka sprzedaż – to sprzedaż akcji, których inwestor nie posiada. Krótka sprzedaż polega na pożyczeniu akcji (za pośrednictwem biura maklerskiego) i sprzedaży ich. Akcje trzeba oczywiście w określonym terminie zwrócić, a aby to zrobić należy je na giełdzie kupić. Operacja ma sens gdy oczekujemy spadku notowań danych walorów. Wówczas najpierw sprzedajemy akcje po wyższej cenie, a potem kupujemy je po niższej. Zyskiem jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu, oczywiście po uwzględnieniu prowizji. 

Prawa do akcji (PDA) – papier wartościowy z uprawnieniem do otrzymania akcji nowej emisji danej spółki. Umożlwia on posiadaczom odsprzedanie swojej możliwości nabycia akcji nowej emisji. Prawo do akcji powstaje z chwilą przydziału akcji i wygasa w momencie ich rejestracji. Prawa do akcji można kupić lub sprzedać na giełdzie tak samo jak akcje, ich notowania znaleźć można w serwisach giełdowych.

Zdj. Rafael Matsunaga/Flickr