Nie tylko struktury chronią kapitał

Nie tylko struktury chronią kapitał

Bezpieczne fundusze inwestycyjne mogą być alternatywą dla produktów strukturyzowanych – zapewniają ochronę kapitału i dają szansę na zysk.

Mówisz fundusze inwestycyjne, myślisz ryzyko strat. Wszak funduszowi Arka Akcji do powrotu do notowań z 2007 roku wciąż brakuje wzrostu o… ponad 70 procent i nic nie wskazuje na to, by straty miały zostać wyrównane szybciej niż w ciągu kilku lat, a to i tak przy optymistycznym scenariuszu.

Ale fundusze inwestycyjne to nie tylko te, które większość aktywów lokują w akcjach i mogą wygenerować wysokie straty (lub też spore zyski). Mamy bowiem bezpieczne otwarte fundusze inwestycyjne (FIO), które zajmują się inwestowaniem w obligacje i inne bezpieczne papiery wartościowe. Czasem jednak owo bezpieczeństwo jest złudne, o czym w ubiegłym roku przekonali się posiadacze jednostek funduszu Idea Premium.

Jak więc szukać w pełni bezpiecznych funduszy inwestycyjnych? Odpowiedź można znaleźć wśród zamkniętych funduszy z ochroną kapitału. To działa tak jak w przypadku produktów strukturyzowanych – w przypadku gdy inwestycja pójdzie źle, klient otrzymuje po jej zakończeniu zwrot ulokowanych środków. Takie fundusze są jednak trudniej dostępne niż „zwykłe” otwarte, minimalna kwota inwestycji w nie wynosi czasem nawet 100 tys. złotych, ale są i oferty dostępne dla szerszego grona klientów, od 1 tys. złotych.

Oczywiście ochrona kapitału, tak jak w strukturach, działa tylko przy inwestycji na odpowiedni czas, wymaga więc od klientów zamrożenia środków. Warto też wiedzieć, że funduszu zamkniętego (tę formę mają fundusze z ochroną kapitału) nie kupimy tak łatwo jak otwartego. Istnieją w zasadzie dwie możliwości: subskrypcja certyfikatów przeprowadzana przez TFI oraz rynek wtórny. Subskrypcje robione są co jakiś czas (np. kilka razy do roku), a możliwość zakupu certyfikatów na GPW zależy od chęci ich sprzedaży przez obecnych posiadaczy.

Fundusze z ochroną kapitału mogą stanowić część bezpiecznego portfela inwestycyjnego. Jeśli chodzi o ryzyko i potencjalne zyski należy je umieścić w sąsiedztwie produktów strukturyzowanych. Ryzyko, że fundusz taki przyniesie stratę jest znacząco mniejsze niż w przypadku tradycyjnych otwartych funduszy.