Obligacje skarbowe – pewny, ale skromny zysk

Obligacje skarbowe – pewny, ale skromny zysk

Do końca lipca można się zapisywać na kolejną emisję obligacji Skarbu Państwa.
Jest to rozwiązanie dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo swoich środków.

Wymieniając bezpieczne sposoby na pomnażanie pieniędzy praktycznie zawsze wyliczankę zaczynamy od bankowych lokat i obligacji Skarbu Państwa. Są to metody inwestycyjne, w których otrzymujemy skromny, Od 1 do 31 lipca br. prowadzona jest sprzedaż kolejnej emisji.

Obligacja to z zasady papier wartościowy będący poświadczeniem pożyczki zaciągniętej przez wystawcę obligacji. Obligacje skarbowe to więc dla rządu sposób na podreperowanie budżetu
– w zamian za przyszłe zyski obywatele decydują się pożyczyć państwu pieniądze. Zabezpieczeniem obligacji skarbowych jest majątek Skarbu Państwa i to sprawia, że są instrumentem bezpiecznym, choć historia zna przypadki gdy rządy całości obiecanych kwot nie wypłaciły.

Podobnie jak bankowe lokaty, tak i obligacje mogą mieć stałą lub zmienną stopę procentową.
W stałych jest wszystko jasne – od początku wiemy, ile zarobimy. Obligacje ze zmiennym oprocentowaniem zależne są od inflacji i jest to niezły sposób na chronienie swoich oszczędności przed nią.

Kupując obligacje Skarbu Państwa mamy ograniczony wybór jeśli chodzi o datę ich zapadalności. Są cztery możliwości: 2-, 3-, 4- i 10-letnie papiery. Różnie wygląda też sposób naliczania i wypłaty odsetek. W obligacjach 2- i 10-letnich odsetki są co roku dopisywane do kapitału i wypłacane przy wykupie papierów. Obligacje 3-letnie wypłacają odsetki co pół roku, a 4-letnie co rok.

W przypadku 2- i 10-latek mamy element opisywanego przez nas wiele razy procentu składanego – od wypracowanych już odsetek naliczane są w kolejnych okresach następne.

Osoby chcące ochronić swoje oszczędności przed inflacją powinny zainteresować się obligacjami 4- i 10-letnimi, których oprocentowanie jest zależne od inflacji – mamy więc gwarancję, że w realnym ujęciu nasze pieniądze nie stracą na wartości.

Polskie obligacje mają nominał 100 zł i jest to minimalna kwota, jaką można w nie zainwestować. Jest to więc inwestycja dostępna praktycznie dla każdego. Aby je nabyć nie trzeba też zakładać konta bankowego ani maklerskiego. Zakupu dokonać można przez internet, przez telefon lub w jednej z ponad 1000 placówek PKO BP i Domu Maklerskiego PKO BP.

Warto wiedzieć, że decydując się na ulokowanie swoich środków w obligacje skarbowe nie jesteśmy skazani na zamrożenie kapitału na określony czas. 3-latkami handluje się na rynku wtórnym jak akcjami, a pozostałe można co jakiś czas odsprzedać Skarbowi Państwa. Możliwość zrealizowania zysków przed terminem zapadalności jest jedną z cech odróżniających obligacje od bankowych lokat.