Mieszkanie w zamian za emeryturę? Odwrócona hipoteka

Mieszkanie w zamian za emeryturę? Odwrócona hipoteka

Dodatkowe kilkaset złotych do emerytury w zamian za to, że po śmierci bank przejmie prawo do mieszkania. Rozwiązanie ma wady i zalety, warto jednak je poznać.

Właściwie nie ma tygodnia, by media nie informowały o tym, jak niskie emerytury nas czekają. Z jednej strony staje się to już trochę nudne, ale z drugiej nadal większość Polaków nie odkłada dodatkowych pieniędzy i wygląda na to, że rzeczywiście prawie każdy będzie musiał pogodzić się ze znacznym obniżeniem standardu życia. Aby tego uniknąć trzeba szukać rozwiązań finansowych, które po zakończeniu pracy zawodowej będą nam generować dodatkowe przychody.

Być może słyszeliście o tzw. odwróconej hipotece – to pomysł na uwolnienie kapitału zamrożonego w nieruchomości. Starsze osoby często mają mieszkanie większe niż ich wskazywałoby na to ich potrzeby, a z wielu względów przeprowadzka nie wchodzi w grę. Ogólna zasada odwróconej hipoteki jest prosta: właściciel zrzeka się z praw do nieruchomości po śmierci, a w zamian za to otrzymuje pieniądze wypłacane bądź co miesiąc, bądź też jednorazowo. Od zwykłej sprzedaży nieruchomości różni ją fakt, że dotychczasowy właściciel ma pełne prawo do korzystania z mieszkania aż do śmierci.

W oczekiwaniu na ustawę

Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Podstawowy problem polega na tym, że w Polsce kwestia odwróconej hipoteki nie została jeszcze uregulowana prawnie. Od kilku lat trwają prace nad ustawą, ale posuwają się wolniej niż budowa autostrad i efekt jest taki, że wiele firm wykonało ruch wyprzedzający i przygotowało ofertę podobną – na bazie przepisów kodeksu cywilnego.

Tzw. fundusze hipoteczne oferują rentę dożywotnią, która działa podobnie do odwróconego kredytu hipotecznego, ale nim nie jest. Działania funduszy nie są monitorowane przez KNF, dopiero powstająca ustawa ma uregulować zasady tego rynku.

Nie ma róży bez kolców

Odwrócony kredyt hipoteczny (a także dostępna w tej chwili renta dożywotnia) to rozwiązanie budzące sporo kontrowersji. Chodzi m.in. o kwoty wypłacane emerytom, które są znacznie niższe niż wartość nieruchomości. Obawy budzi także sytuacja, w której beneficjent dość szybko umiera, a mieszkanie zostaje przejęte za bezcen. Powstająca ustawa ma umożliwić prawnym spadkobiercom wykupienie nieruchomości.

Ale dla osób samotnych i posiadających mieszkanie odpowiednie dla swoich potrzeb odwrócona hipoteka może być sensownym rozwiązaniem, które uzupełni emeryturę. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny sposób na uwolnienie kapitału z nieruchomości. Można bowiem mieszkanie sprzedać i albo kupić mniejsze (operacja przeprowadzki jest zapewne trudna, ale nie nierealna) albo nawet wynająć inne.