Tańsze „eM” dla młodych ludzi

Tańsze „eM” dla młodych ludzi

Prawdopodobnie od początku przyszłego roku kupując mieszkanie będzie można liczyć na rządową dopłatę w wysokości 10 lub 15 procent. Warto dowiedzieć się, komu się ona należy i skorzystać, jeśli możemy.

Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadza na rynek program rządowych dopłat do kredytów hipotecznych Mieszkanie dla Młodych. To pomysł na wspieranie młodych ludzi (do 35 orku życia) przy zakupie ich pierwszego mieszkania, który przy okazji ma wspomóc rozruszanie rynku kredytowego i nieruchomościowego.

Komu będą przysługiwać dopłaty? Przede wszystkim młodym ludziom (w przypadku małżeństwa warunek musi spełniać co najmniej jedno z małżonków), którzy kupują na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie. Jego powierzchnia użytkowa nie może jednak przekraczać 75 mkw (85 mkw dla rodziców z co najmniej trójką dzieci) lub 100 mkw (110 dla rodzin z trójką dzieci) w przypadku domów, a cena musi mieścić się w limicie dla danego obszaru.

Pomoc ma formę wkładu własnego do kredytu hipotecznego, nie jest więc przeznaczona dla osób kupujących mieszkanie za gotówkę. Single i pary bezdzietne otrzymają 10 proc. wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania, a beneficjenci z dziećmi 15 proc. Jeśli przez pierwszych pięć lat od zakupu urodzi im się trzecie bądź kolejne dziecko, dostaną kolejne 5 procent.

Dopłata będzie liczona dla maksymalnie 50 mkw. i nie wg ceny zakupu, a wg średnich wartości ogłaszanych przez wojewodów. I tak, na przykład w Warszawie maksymalna cena nieruchomości kwalifikującej się do dopłaty wynosić będzie 5864,65 zł, a standardowa (10 proc.) dopłata wyniesie maksymalnie 26,66 tys. zł. Osoby z dziećmi otrzymają odpowiednio więcej (40 tys. zł). W pozostałych miastach limity cenowe i kwoty dopłat będą oczywiście niższe, szczegółowe informacje zawarte są w tabeli.

Ustawa czeka jeszcze na akceptację senatu, jeśli nie wprowadzi on poprawek, to potem już tylko podpis prezydenta i oczekiwanie na wprowadzenie kredytów MdM do oferty banków.

miasto / gmina limit MdM na
IV kw. 2013 r.
i I kw. 2014 r.
maksymalna dopłata (10%)
Wrocław 4 774,00 zł 21 700,00 zł
gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 319,70 zł 19 635,00 zł
woj. dolnośląskie 3 865,40 zł 17 570,00 zł
Bydgoszcz i Toruń 4 439,60 zł 20 180,00 zł
gminy sąsiadujące
z Bydgoszczą i Toruniem
4 043,05 zł 18 377,50 zł
woj. kujawsko-pomorskie 3 646,50 zł 16 575,00 zł
Lublin 4 230,48 zł 19 229,45 zł
gminy sąsiadujące z Lublinem 3 564,45 zł 16 202,04 zł
woj. lubelskie 2 970,37 zł 13 501,70 zł
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 251,50 zł 19 325,00 zł
gminy sąsiadujące
z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą
4 092,55 zł 18 602,50 zł
woj. lubuskie 3 933,60 zł 17 880,00 zł
Łódź 5 031,40 zł 22 870,00 zł
gminy sąsiadujące z Łodzią 4 445,65 zł 20 207,50 zł
woj. łódzkie 3 859,90 zł 17 545,00 zł
Kraków 4 894,45 zł 22 247,50 zł
gminy sąsiadujące z Krakowem 4 568,03 zł 20 763,75 zł
woj. małopolskie 4 241,60 zł 19 280,00 zł
Warszawa 5 864,65 zł 26 657,50 zł
gminy sąsiadujące z Warszawą 4 404,84 zł 20 022,00 zł
woj. mazowieckie 3 670,70 zł 16 685,00 zł
Opole 4 206,95 zł 19 122,50 zł
gminy sąsiadujące z Opolem 4 037,55 zł 18 352,50 zł
woj. opolskie 3 868,15 zł 17 582,50 zł
Rzeszów 4 105,20 zł 18 660,00 zł
gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 678,13 zł 16 718,75 zł
woj. podkarpackie 3 251,05 zł 14 777,50 zł
Białystok 4 225,10 zł 19 205,00 zł
gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3 868,70 zł 17 585,00 zł
woj. podlaskie 3 512,30 zł 15 965,00 zł
Gdańsk* 5 718,35 zł 25 992,50 zł
gminy sąsiadujące z Gdańskiem* 5 221,70 zł 23 735,00 zł
woj. pomorskie* 4 725,05 zł 21 477,50 zł
Katowice 4 695,35 zł 21 342,50 zł
gminy sąsiadujące z Katowicami 4 284,50 zł 19 475,00 zł
woj. śląskie 3 873,65 zł 17 607,50 zł
Kielce 4 537,78 zł 20 626,28 zł
gminy sąsiadujące z Kielcami 3 686,65 zł 16 757,49 zł
woj. świętokrzyskie 3 072,21 zł 13 964,58 zł
Olsztyn 4 730,55 zł 21 502,50 zł
gminy sąsiadujące z Olsztynem 4 227,58 zł 19 216,25 zł
woj. warmińsko-mazurskie 3 724,60 zł 16 930,00 zł
Poznań 5 604,50 zł 25 475,00 zł
gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 639,80 zł 21 090,00 zł
woj. wielkopolskie 3 866,50 zł 17 575,00 zł
Szczecin 4 339,50 zł 19 725,00 zł
gminy sąsiadujące ze Szczecinem 4 127,20 zł 18 760,00 zł
woj. zachodniopomorskie 3 914,90 zł 17 795,00 zł
źródło: Home Broker