Spadek, to nie tylko majątek

Spadek, to nie tylko majątek

Warto dokładnie przyjrzeć się spadkowi, który zamierzamy przyjąć. Może bowiem się okazać, że odziedziczymy więcej długów niż majątku.

Długi zmarłego mogą czasem przyprawić jego spadkobierców o ból głowy. Spadek to suma praw i obowiązków należących do zmarłego w momencie śmierci. Co zrobić, by uniknąć sytuacji, w której trzeba będzie spłacać nie swoje długi? Należy dokładnie prześwietlić sytuację zmarłego, a decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie podejmować zbyt szybko.

Osoba, której przypada spadek ma trzy wyjścia, jeśli o niego chodzi. Jeśli wiemy od razu, że spadkodawca był mocno zadłużony, a jego majątek nie przedstawia wielkiej wartości, możemy po prostu odrzucić spadek. Drugie rozwiązanie to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy w razie ujawnienia długów spadkobierca odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Opcja trzecia to przyjęcie spadku wprost, co wiąże się z pełną odpowiedzialnością za potencjalne długi zmarłego.

Decyzję co do spadku trzeba podjąć w ciągu sześciu miesięcy, przy czym czas liczony jest od chwili ujawnienia informacji o spadku. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku odrzucenia spadku przechodzi on na dalszych spadkobierców, którzy jednak też mogą go odrzucić. Brak złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia bądź odrzuceniu spadku traktowany jest jak zgoda na dziedziczenie wprost.

Ciekawostką jest, że osoba dziedzicząca spadek ma prawo zwrócić się do BIK z prośbą o udzielenie informacji o spadkodawcy. Oczywiście nie mamy gwarancji, że w raporcie zawarte będą informacje o wszystkich długach zmarłego, ale jeśli ten pożyczył coś w banku lub SKOK-u, to z dużym prawdopodobieństwem się tego dowiemy. Gdy okaże się, że w spadku znalazły się jakieś zgniłe jaja i trafiły się długi, o których wcześniej nie było wiadomo, to powołując się na błąd przy przejmowaniu spadku można zwrócić się do sądu o uchylenie decyzji i jeśli uda się uargumentować, że przyjmując spadek dołożyliśmy starań by zweryfikować wszystkie długi zmarłego, skutki prawne mogą zostać cofnięte.