Ostrożnie z obligacjami

Ostrożnie z obligacjami

Obligacje korporacyjne są jedną z ciekawszych alternatyw dla lokowania środków na bankowych depozytach. Ostatnie wydarzenia na rynku pokazują jednak, że także na nich można się sparzyć, zalecamy więc ostrożność, ale nadal uważamy, że to interesujące rozwiązanie inwestycyjne.

  

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna w ciągu ostatnich kilku tygodni problemy z wykupem obligacji (i zwrotem środków inwestorom) miało pięć firm z rynku Catalyst. Warto odnotować negatywną zmianę w stosunku do ubiegłego roku, kiedy kłopotów takich było znacznie mniej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest spowolnienie gospodarcze, które sprawiło, iż coraz więcej firm ma problemy finansowe.

Dom Maklerski BPS wyliczył, że relacja nieterminowo obsługiwanego długu do wartości zapadającym w tym roku obligacji jest 10 razy większa niż rok wcześniej i sięgnęła 15 procent.

Co zrobić, by nie wpaść w pułapkę zakupu obligacji, które nie zostaną spłacone? Działa to podobnie jak w przypadku wszystkich innych inwestycji: ostrożność przede wszystkim. Należy unikać zbyt ryzykownych spółek i branż, w ten sposób możemy zminimalizować ryzyko wpadki. Obecnie sporo problemów mają przedstawiciele sektora budowlanego/deweloperskiego, nie najlepiej radzą sobie też spółki windykacyjne.

Ale problemy przejawiają się nie tylko w tym, że pojedyncze spółki mają kłopoty ze spłatą wierzytelności. Złe sygnały napływają także z funduszy inwestycyjnych lokujących środki inwestorów w obligacjach. Niedawno Copernicus Capital TFI zawiesiło możliwość wycofania pieniędzy z otwartego funduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych.

Czy to znaczy, że odradzamy inwestycje w obligacje korporacyjne? W żadnym wypadku! Nadal uważamy to za ciekawe rozwiązanie, ale pamiętajcie, że nie ma zysku bez ryzyka. Wybierając firmę, której pożyczymy swoje pieniądze (bo emisja obligacji jest przecież swego rodzaju pożyczką kapitału od inwestorów – z określonymi odsetkami i na określony czas) pamiętajmy o dokładnej analizie zarówno jej sytuacji finansowej, jak i tego, jak wygląda branża, w której przedsiębiorstwo działa.