e-zakupy – zmiany, zmiany, zmiany…

e-zakupy - zmiany, zmiany, zmiany...

Od 25 grudnia obowiązują nowe przepisy chroniące konsumentów. Zmiany dotyczą zarówno zakupów w sklepach tradycyjnych, jak i sieciowych. Co zyskamy my, konsumenci na nowych ustaleniach?

Nowa ustawa, którą przygotował resort sprawiedliwości we współpracy z UOKiK, wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę 2011/83/UE i porządkuje przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

1. Na odstąpienie od umowy bez powodu masz 14 dni, okres ten został wydłużony z 10 dni.

2.14 dni liczy się od dnia następnego po otrzymaniu rzeczy albo ostatniej partii zamówionych towarów lub podpisaniu umowy na usługi. Taki czas otrzymujesz także w przypadku zawartej na odległość umowy dotyczącej usług finansowych (np. na kredyt konsumencki).

3.Od 25 grudnia możesz także odstąpić od umowy kupna towaru na aukcji elektronicznej, ale tylko jeśli sprzedawał go przedsiębiorca, a nie osoba prywatna.

4. Również 14 dni od otrzymania informacji o rezygnacji (pisemnie lub mailem), sprzedawca ma obowiązek oddać Ci pieniądze, łącznie z kosztem dostawy (najtańszej opcji, jaka była do wyboru). Ty płacisz za odesłanie towaru (też w trakcie 14 dni).

5. Sklep musi bezwzględnie poinformować Cię o przysługujących prawach. Jeśli tego nie zrobi masz na odstąpienie od umowy aż 12 miesięcy (do tej pory były to trzy miesiące).

6. Sprzedawca musi przedstawić Ci ostateczną cenę, zawierającą choćby koszty przesyłki. Żadne koszty nie mogą zostać ukryte lub bez uprzedzenia doliczone później.

7. Koszty przesyłki nie mogą być wyższe niż faktycznie ponoszone. Do ceny może najwyżej doliczyć prowizję za płatność kartą, ale też zgodną z rynkową stawką.

8. Sprzedawca powinien mieć infolinię/ udostępnić numer kontaktowy, pod którym Klienci będą mogli dzwonić w sprawach zawartych umów. Nie może być ona płatna więcej niż standardowe połączenie.

9. Zamówioną rzecz sprzedawca ma dostarczyć niezwłoczne, a najpóźniej w ciągu 30 dni (chyba, że strony zgodziły się na inny termin).Jeżeli termin zostanie przekroczony, możesz zrezygnować z zakupu.

10. Koniec z umowami zawieranymi przez telefon. Jeśli przedsiębiorca w trakcie rozmowy telefonicznej proponuje zawarcie umowy, musi potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku, np. poprzez e-mail.